iranphe.irدانلود مقاله همه ضرایب همبستگی و نحوه استفاده از آن ها

میانگین امتیار کاربران: / 20
ضعیفعالی 

يكي از تعاريف اساسي در علم آمار تعريف همبستگي و رابطه بين دو متغير مي باشد. بطور كلي شدت وابستگي دو متغير به يكديگر را همبستگي تعريف مي كنيم. و ممكن علاوه بر شدت همبستگي جهت همبستگي نيز مورد نياز پژوهشگر باشد. در آمار انواع زيادي از ضرايب همبستگي متفاوت وجود دارند كه هر كدام همبستگي بين دو متغير را با توجه به نوع داده ها و شرايط متغيرها اندازه گيري ميكنند. لذا با توجه به اهميت اين موضوع كه چه ضريب همبستگي را در چه زماني مورد استفاده قراردهيم، در اينجا به تعريف انواع همبستگي پرداخته و سعي بر آن داريمکه در این فایل PDF، زمان استفاده از اين ضريب همبستگي ها (ضريب همبستگي كرامر و في، ضريب توافقي c، ضريب همبستگي لاندا، ضريب همبستگي تاو گودمن كروسكال، ضريب همبستگي گاما، ضريب همبستگي تاو كندال b، ضريب همبستگي تاو كندالc ، ضريب همبستگي d سامرز، ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي اسپيرمن، ضريب همبستگي 2ƞ (مجذور اتا)، ضريب همبستگي چند رشته اي، ضريب همبستگي كاپاي كوهن، ضريب همبستگي چند حالتي) و روش محاسبه آنها را در يكي از نرم افزارهاي آماري ذكر كنيم:

برای دانلود ضرایب همبستگی و نحوه استفاده از آن ها کلیک کنید:

دانلود مقاله همه ضرایب همبستگی و نحوه استفاده از آن ها

پسورد: www.iranphe.ir

حجم فایل: Kb 578

کلمات کلیدی: ضريب همبستگي كرامر و في، ضريب توافقي c ، ضريب همبستگي لاندا ، ضريب همبستگي تاو گودمن كروسكال، ضريب همبستگي گاما، ضريب همبستگي تاو كندال b ، ضريب همبستگي تاو كندال c ، ضريب همبستگي d سامرز، ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي اسپيرمن، ضريب همبستگي 2ƞ (مجذور اتا)، ضريب همبستگي چند رشته اي، ضريب همبستگي كاپاي كوهن، ضريب همبستگي چند حالتي

مطالب مرتبط: مقالات ورزشی، دانلود مقالات ورزشی، مقاله مدیریت ورزشی، دانلود مدیریت ورزشی ، پرسشنامه مدیریت ورزشی ، مقاله فیزیولوژی ورزشی ، مقاله تغذیه ورزشی ، مقالات علم تمرین ، مقاله رفتار حرکتی ، دانلود های رفتار حرکتی ، مقاله بیومکانیک ورزشی ، مقاله آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ، دانلود مقاله آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ، پاورپوینت های مدیریت ورزشی ، پاورپوینت های فیزیولوژی ورزشی ، ، پاورپوینت های رفتار حرکتی، پاورپوینت های آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ، پاورپوینت های بیومکانیک ورزشی ، تاریخچه ورزش ها ، بانک سوال تربیت بدنی ، سوالات دکتری تربیت بدنی ، سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی ، لیست نشریات علمی و پژوهشی تربیت بدنی

 


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

در خبرنامه ما عضو شوید

دکتر حمید قاسمی

iranphe for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with iranphe.ir.