iranphe.irبدن سازی در خانه (2)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
میانگین امتیار کاربران: / 6
ضعیفعالی 

 

How to Trim Belly Fat

To lose belly fat, you'll want a full-body exercise routine that builds lean muscle all over. Muscle burns calories, even at rest. So having more muscle helps to melt fat all over, including the belly. The best plan is to make cardio, strength training, and a healthy diet part of your daily routine


Split Squat With Biceps Curl

Rest your right foot on a chair well behind you, with your weight on your bent left leg. Keep your head up, eyes forward, and weights at your side. Very important: Keep the front knee directly over the ankle. Now, slowly lower your hips by bending the front knee. Push back up and pull the weights up towards shoulders, but don't twist the arms as you lift. Do all reps and switch legs

 

 


One-legged Hamstring Blaster

Strong hamstrings help power your legs. To challenge these muscles, lie with knees bent at a 90-degree angle and both heels on a chair or stair. Cross one ankle over the opposite thigh just above the knee. Now raise your hips as high as you can and keep your back straight -- do not arch. Pause at the top and slowly lower hips back to the ground and repeat. Switch legs


Chair Dip

This simple move tones the backs of the arms. Sit on the edge of a step or chair, palms on each side, and knees bent to 90-degrees. Now, move your hips forward, off the step, until your hands are supporting your weight. Slowly lower your body, keeping your back very close to the step.  Bend the elbows until you upper arms are parallel to the floor. Slowly push back up and repeat


Double Chair Dip

To really challenge triceps, position two chairs facing each other. Sit on the edge of one, palms on each side of your hips. Straighten your legs and prop up your heels on the opposite chair. Scoot down until you're supporting your weight on your hands. Slowly lower your body by bending your elbows until upper arms are parallel to the floor -- and keep your back close to the chair behind you. Slowly push back up and repeat


Love Handles?

Looking to trim your waist? Your best bet is to work on slimming down all over with a healthy diet and plenty of exercise. Later, you can work on strengthening your core muscles with moves such as wood chops or planks


Basic Plank

This move strengthens all the core muscles, helping to tone the mid-section. Lie on your stomach, elbows close to your sides and directly under your shoulders, palms down. Using your abs, slowly lift your torso off the floor, keeping your torso and legs steady. Don't let your low back sag and don't hike up your hips. Hold this position for 15 seconds or more -- and don't hold your breathDynamic Plank

Try this advanced move only after mastering the traditional plank. Support your weight with chest and forearms on top of a fitness ball. Keep legs straight and toes on the floor and contract the abdominals to help stay balanced. Shift your weight to your left leg as you bend your right knee and bring it up to meet the ball; slowly return it to starting position and repeat. Switch legs


Two-Legged Hamstring Curl

A slightly easier hamstring challenge uses two legs. Lie on the floor with heels and ankles on a fitness ball. Dig your heels into the ball and raise your hips as high as you can, while keeping your back straight -- do not arch. Now bend your knees to a 90-degree angle and roll the ball toward you. Pause at the top and slowly lower hips back to the ground and repeat


Ball Plank With Shoulder Extension

Ready to work every muscle in your body? This move comes close, with a special challenge for the core. Put your chest, stomach, and hands (with weights) on a fitness ball, legs straight to the floor. Slowly raise one arm behind you, toward the ceiling. Contract your abs to keep from rolling off the ball, but don't forget to breathe. Pause, slowly return your hand to the ball, and repeat with the other armProtect Your Lower Back

If you have low back pain, warm up by gently stretching your hips before working out. Kneel down on one knee with that foot trailing behind you. Keep your legs parallel to each other, hands on the bent knee, and let your hips sink forward to the floor, keeping your upper body straight. Don't lean forward, and keep your knee in line with your ankle. Hold for 30 seconds and switch legsSit Much?

Got a desk job? Get up each hour and move a bit, even if you're just walking around the office. Watch your posture -- your ears, shoulders, and hips should be in line. Gentle stretching can also help you feel better after spending all that time at your desk


How Many Reps Are Right for You?

For strength and power, aim for three sets of six reps. For general muscle growth and toning, try three sets of 6-12 reps. If you're striving for muscle endurance, plan on two to three sets of 12 or more reps with 30-second rest periods. Remember, if something doesn't feel right, stop and check with a fitness expert. Depending on your health and physical condition, some exercises may be better for you than others


نظرات   

 
0 #1 Brendan 1393-02-28 15:37
I have just created computer software that can instantly scrape applicable contents of a matter
(or perhaps the topic your blog site is focused on) with the bing to put together massive 100% copyscrape-pass ed content.
Feeling looking to look at it?

Also visit my weblog - Reviews on Brad Pilon's Eat Stop Eat: http://theeatstopeatreview.weebly.com/
نقل قول
 
 
0 #2 Arianne 1393-04-03 02:18
In fact, such flooring options are gaining popularity
for residential properties as well. When used in children's playgrounds and play areas, artificial grass doesn't just keep
injuries down - it creates green space to soften the landscape.
Do not leave your trash bagged outside of the door to remove when you
leave your home.

Feel free to visit my weblog; Rubber Flooring
| Rubber Grass Mats | Gym Flooring | Garage Flooring | Rubber Sheets |
Playground Flooring | Rubber Matting: http://www.mazehome.com/blog/adventures-design-scottish-highlands-part-4
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

نکته ها

اولين سئوالي که در ذهن مطرح مي شود اين است که آيا بين مردان و زنان تفاوتهاي جسمي که در ورزش کردن تأثير بگذارد وجود دارد يا خير؟ بايد بگويم بله، در بسياري از موارد تفاوتهايي وجود دارد که برخي از آنها به نفع خانمها بوده و باعث مي شود آنها در برخي ورزشها موفق تر از آقايان باشند. به طور مثال: توانايي زنان در سرعت بخشي به دويدن بيشتر از مردان است و از آنجائيکه ميزان چربي بدن آنها نيز از آقايان بيشتر است و به عنوان منبع انرژي عمل مي کند، خانمها در دوهاي با مسافت طولاني از آقايان موفق ترند. از طرفي خانمها در دماهاي بالا قابليت عرق ريزي بيشتري دارند و اين سبب تحمل بيشتر آنان در ورزش در هواي گرم مي شود و بدليل لايه ضخيم تر چربي تحملشان در هواي سرد نيز بيشتر است. البته قدرت عضلاني خانمها ۳۰٪ کمتر از آقايان است و مردان داراي استخوانهاي بلند و متراکم تري هستند. در نتيجه در ضربه زدن مانند ضربات پا نيروي بيشتري وارد مي کنند. از طرفي خانمها بدليل اينکه پاهاي کوتاهتري دارند در فعاليتهاي تعادلي پايداري بيشتري از خود نشان مي دهند. در هر صورت اين تفاوتهاي جسمي هيچگاه سبب ممنوعيت ورزش خاص براي خانمها نشده است ادامه مطلب  

مطالب تصادفی از سایت

iranphe for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with iranphe.ir.